Statystyki

2060332
Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Ubiegły tydzień
Bieżący miesiąc
Ubiegły miesiąc
Ogółem
1573
3016
11184
1344414
7204
48996
2060332

IP: 18.205.109.152
2020-07-03 16:02

Aktualności

W dniu 18.09.2017r. do biblioteki Filii Nr 2 ul. Obrońców Pokoju 1 przyszły przedszkolaki z grupy „Króliczki”z Przedszkola Nr 3 w Łęcznej wraz z wychowawczynią Wioletą Chołast.
Tematem zajęć była „ Budowa człowieka”- wyróżnianie i nazywanie części ciała. Bibliotekarka Ela Drabik przeczytała dzieciom wiersz p.t. Części ciała” oraz na podstawie książki z serii Ciekawe dlaczego – „Burczy mi w brzuchu” omówiła z dziećmi poszczególne części ciała człowieka. Celem zajęć było kształtowanie świadomości własnego ciała oraz zwrócenie uwagi na to, że każdy z nas jest niepowtarzalny i wyjątkowy pomimo tego, że nasze ciało jest zbudowane tak samo jak innych ludzi. Dzieci bardzo aktywnie brały udział w zajęciach i chętnie opowiadały o swoim wyglądzie.

min zdj1min zdj.2króliczki5

dsc 0805 m15 września 2017 r. w Bibliotece Głównej odbyło się Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Na spotkanie przybyli seniorzy z Klubu e-Senior.
Na wstępie Danuta Panas dyrektor biblioteki po przywitaniu gości odczytała list nadesłany z Kancelarii Prezydenta RP zachęcający do zorganizowania akcji Narodowe Czytanie. Następnie Joanna Wronisz przekazała obecnym przesłanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy mówiące m.in. o tym, że nasza wielka literatura stanowi integralną część narodowej kultury.
Wybrane fragmenty „Wesela” przeczytali uczniowie Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej. Młodzi wykonawcy czytali pięknie i z wielkim zaangażowaniem. Publiczność brawami nagrodziła ich występ przygotowany pod opieką polonistki, Joanny Kowalczyk. Następnie młodzież wspólnie z seniorami zasiadła do stołów, aby podzielić się wrażeniami z przeczytanej lektury. Czytanie „Wesela” było okazją do kolejnego spotkania seniorów z Klubu – Senior z młodzieżą z Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.
Narodowemu Czytaniu towarzyszyła wystawa „Czytajmy „Wesele”.

dsc 0733 mdsc 0738 mdsc 0741 mdsc 0743 mdsc 0746 mdsc 0750 mdsc 0756 mdsc 0768 mdsc 0769 mdsc 0777 mdsc 0786 mdsc 0798 m

Regulamin Konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Filia nr 3 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im Zbigniewa Herberta w Łęcznej ul. Jaśminowa 4.
2. Konkurs rozpoczyna się 15.09.2017 r. i trwać będzie do 18.10.2017 r.
3. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 25.10.2017 r. w Filii nr 3 MGBP ul. Jaśminowa 4.
4. Temat prac konkursowych brzmi: „Bohaterowie legend łęczyńskich w jesiennym krajobrazie ".
5. W konkursie mogą brać udział dzieci z klas 0 – III ze Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Łęczna.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4 , tzw. techniką płaską : rysowanie, malowanie . Nie będą dopuszczane malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie.
3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna.
Wyniki konkursu i nagrody:
1. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne.
2. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej naszej biblioteki i Urzędu Miejskiego w Łęcznej www.mgbp.leczna.pl,  www.leczna.pl
4.  Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.
Uwagi:
1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Biblioteki i Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29. 09.1997 r o ochronie danych osobowych (DZ. U. nr 133 z 1997 r z późniejszymi zmianami).