Przy organizowaniu różnego rodzaju imprez MGBP współpracuje z wieloma instytucjami i placówkami kultury:
• Centrum Kultury w Łęcznej,
• Izbą Regionalną,
• Katolickim Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów,
• Łęczyńskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych,
• Łęczyńskim Stowarzyszeniem Twórców Kultury i Sztuki "Plama",
• Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
• Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Podgłębokim,
• Osiedlowym Domem Kultury w Łęcznej,
• Powiatową Biblioteką Publiczną w Łęcznej,
• Przedszkolami,
• Radą Miejską w Łęcznej,
• Radą Osiedlową „Bobrowniki”,
• Starostwem Powiatowym w Łęcznej,
• Stowarzyszeniem MONAR Punkt Konsultacyjny w Łęcznej,
• Szkołami,
• Środowiskowym Domem Samopomocy w Łęcznej,
• Świetlicą Opiekuńczo – Wychowawczą „Caritas” przy parafii św. Marii Magdaleny,
• Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej,
• Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
• Urzędem Miejskim w Łęcznej.
• Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.