Zbiory

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej posiada bogaty księgozbiór ( 27 896 tys. woluminów stan na koniec 2021 r.).

- liczne nowości wydawnicze
- bogaty zestaw literatury pięknej
- literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy
- lektury szkolne
- książki dla dzieci i młodzieży

- zbiory elektroniczne ( audiobooki, książka mówiona)

- Urządzenia  Czytak Plus i Czytak NPN3 dla czytelników niewidomych lub słabowidzących.

Biblioteka posiada bogate zbiory regionalne:

•    prasa (dzienniki i czasopisma o zasięgu regionalnym i lokalnym wydawane przez towarzystwa i organizacje, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje, szkoły)
•    książki
•    dokumenty życia społecznego (foldery, informatory, wydawnictwa okolicznościowe).

Biblioteka posiada w swoich zbiorach  415 jednostek zbiorów specjalnych ( „książka mówiona”, filmy dla dzieci i dorosłych, zekranizowane lektury, programy multimedialne i edukacyjne, kursy języków obcych, muzyka). /Stan na koniec 31.XII.2021 r./

 

 
Tytuł czasopisma 
Biblioteka
Główna
Filia nr 1  
Filia nr 2  
Filia nr 3  
Biblioteka Publiczna 1      
Dobre Rady       1
Dziennik Wschodni 1      
Kobieta i życie       1
Merkuriusz Łęczyński 1 1 1 1
Mój piękny ogród 1      
Pojezierze 1      
Poradnik domowy 1      
Poradnik Bibliotekarza 1      
Świerszczyk 1      
Twój Styl   1    
Tygodnik Angora 1      
Wspólnota Łęczyńska 1 1 1  1
Ziemia Łęczyńska 1      
Zwierciadło     1 1