Klub e-Senior

Klub e-Senior działa od 2011r. Przez 10 lat prowadzone były grupowe szkolenia komputerowe, dzięki którym seniorzy mogli nauczyć się korzystania z komputera i Internetu. Obecnie seniorzy mogą korzystać z indywidualnych szkoleń komputerowych, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.

Oprócz nauki obsługi komputera i Internetu seniorzy uczestniczyli w licznych spotkaniach z cyklu „Z Biblioteką jest mi łatwiej”:
- „Porozmawiajmy o zdrowym odżywianiu”
- „Z literaturą na wesoło”
-„ Zabawy z książką”
- Narodowe Czytanie
- Pole do popisu z Fundacją Orange
- Tydzień z Internetem
- Noc Bibliotek
- spotkania z pisarzami
- konkursy: „Znam swoje miasto”, „Znam swoją bibliotekę”

Po okresie pandemii Klub e- Senior wznowił działalność.
Spotkania w Klubie e –Senior pozwalają klubowiczom lepiej się poznać, nawiązać nowe znajomości i zaprzyjaźnić z biblioteką. Seniorzy chętnie i aktywnie uczestniczą w organizowanych spotkaniach i imprezach. Bibliotekę traktują jako miejsce bardzo im przyjazne, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania. Często podkreślają, że uczestnicząc aktywnie w życiu biblioteki mają możliwość spędzać miłe chwile z ciekawymi ludźmi oraz zmotywować się do podjęcia nowych wyzwań i pasji. Aby móc poszerzać ofertę kulturalną i edukacyjną dla seniorów, biblioteka co roku nawiązuje współpracę z różnymi instytucjami. Informacje i zdjęcia z przygotowanych imprez umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej biblioteki, na facebooku oraz w prasie lokalnej. Nowe oferty skierowane do ludzi starszych i ich atrakcyjność sprawiają, że coraz więcej chętnych seniorów zgłasza się do biblioteki. Wpływa to też wymiernie na wzrost korzystania z prasy i książek przez tę grupę czytelników.

Zapraszamy wszystkich chętnych seniorów do uczestnictwa w Klubie e – Senior .

W dniu 02.06 gościliśmy w Bibliotece Głównej młodzież z Koła Recytatorsko-Teatralnego „Mimo wszystko…” ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny pod kierunkiem pani Małgorzaty Zielińskiej i dr Grzegorza Jacka Pelicy. Seniorzy wysłuchali piosenek, tekstów i skeczy tematycznie związanych z Dniem Matki, Dniem Ojca i Dniem Dziecka. Podziwiali również układy taneczne. Miłym akcentem było wystąpienie Marcela Ulewicza, absolwenta szkoły i byłego uczestnika Koła Recytatorsko-Teatralnego „Mimo wszystko…”.

Dziękujemy za piękny, zabawny i wzruszający program. Występy młodych artystów z Koła Recytatorsko-Teatralnego „Mimo wszystko…”. od lat cieszą i wzruszają seniorów i są stałym punktem w scenariuszu spotkań uczestników Klubu e-Senior.

 

W dniu 24.02.2023 r seniorzy z Klubu e-Senior, który działa w Bibliotece Głównej od 2011 r., uczestniczyli w zajęciach komputerowych. Prowadząca spotkanie zaproponowała seniorom rozwiązywanie on-line quizów z różnych dziedzin wiedzy, quizów literackich, krzyżówek, szarad itp..

Obok alternatywy czytania książek, oglądania filmów, uprawiania działki itp., dla większości seniorów była to nowa, przydatna propozycja do ćwiczenia pamięci, refleksu, sprawdzenia swojej wiedzy i spędzania wolnego czasu.

Na kolejne zajęcia, tym razem „Z literaturą na wesoło” zapraszamy w marcu.

 

 
„Z literaturą na wesoło” – tak rozpoczęły seniorki z Klubu e-Senior nowy sezon spotkań w Bibliotece Głównej. W trakcie zajęć panie zmagały się m.in. z tworzeniem anagramów z rozsypanki wyrazowej, układały przysłowia, zgadywały hasła literackie. Musiały również wykazać się wiedzą ze znajomości utworów z literatury polskiej i obcej. Panie korzystały ze „Słownika postaci literackich”, „Leksykonu bohaterów literackich”, gdyż część zadań opierała się na wyborze i odgadnięciu bohaterów ze znanych utworów. Tradycją spotkań „Z literaturą na wesoło” są też zabawy ruchowe, które wywołują dużo uśmiechu, umilają spotkanie i integrują grupę. Seniorki bardzo chętnie w nich uczestniczą. Na koniec wspólnie śpiewałyśmy piosenki, które od lat towarzyszą nam na spotkaniach
 
 
 

 

 
 
W dniu 29 września w Bibliotece Głównej odbyły się zajęcia z biblioterapii dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej. Na spotkaniu rozmawiano o przyjaźni, o tym jakie cechy powinien mieć dobry przyjaciel, z kim możemy się zaprzyjaźnić i czy trudno być przyjacielem. W trakcie zajęć uczestnicy brali udział w pracach w grupach, a także w zabawie słownej i ruchowej.
W spotkaniu wykorzystano fragmenty książki Haliny Poświatowskiej „Opowieść dla przyjaciela”. Definicje określające przyjaźń, przyjaciel, przyjacielski zaczerpnięte zostały ze "Słownika frazeologicznego języka polskiego" oraz "Słownika języka polskiego".
 
 
 

„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, właśnie to dzieło czytali uczestnicy XI edycji ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania w dniu 03.09.2022 r. w Bibliotece przy ulicy Bożnicznej 21.

Zaproszonych gości przywitał Leszek Włodarski Burmistrz Łęcznej oraz Monika Mazurkiewicz dyrektor Biblioteki.

Czytanie zbioru poezji rozpoczął Krzysztof Matczuk Przewodniczący Rady Miejskiej, utworem „Świtezianka” poprzedzając słowem wstępnym genezę powstania ballady.

W trakcie spotkania zostały przeczytane wiersze: „Rybka”, „Do przyjaciół”, „Powrót taty”, „Rękawiczka”, „Romantyczność” „Pierwiosnek” i „Pani Twardowska”.

W akcję Narodowego Czytania włączyli się: Leszek Włodarski, Grzegorz Jacek Pelica Teodozja Syta, Monika Mazurkiewicz, Bożena Biront, Teresa Kozłowska, Alicja Sylwestrzak, Ewa Grzesiak, Jakub Winsyk, Natalia Lipinska.

Scenariusz czytania „Ballad i romansów” stworzony został na zasadzie dialogu między czytającymi, a słuchającymi. Osoby czytające dzieliły się fragmentami utworów z pozostałymi uczestnikami spotkania. Nie zabrakło ciekawych i trafnych dygresji dotyczących czytanej poezji.

Spotkanie miało miejsce za budynkiem Biblioteki Głównej. Urszula Wach z Koła Gospodyń Wiejskich „Dworzanki” w trakcie spotkania wiła wianki i układała bukiety. Stworzyło to piękny klimat i ciekawie komponowało się z treścią czytanych „Ballad i romansów”.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali egzemplarze „Ballad i romansów” z pamiątkową pieczęcią.

Link do filmu: https://www.facebook.com/295358947609446/videos/504344255029731