W uznaniu zasług Cypriana Kamila Norwida dla polskiej sztuki i kultury, w 200-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida. Z tej okazji w Bibliotece Głownej została zorganizowana wystawa okolicznościowa dotycząca życia i twórczości poety. W gablotach umieszczono książki autorstwa Cypriana Kamila Norwida, jak również dotyczące samej osoby autora, które znajdują się w zbiorach naszej Biblioteki.