W dniu 09.06. w Bibliotece Głównej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Z książką na każdy temat” dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej.
W trakcie zajęć zaproszeni goście mogli dowiedzieć się jakie ciekawe miejsca i zabytki można zobaczyć w Łęcznej. Słuchając z zainteresowaniem, żywo uczestniczyli w spotkaniu. Na zadane pytanie prowadzącej –
Jaki Twoim zdaniem jest najciekawszy zabytek lub miejsce w Łęcznej, które poleciłbyś turyście? – uczestnicy odpowiadali wyczerpująco, wykazując się dużą znajomością topografii miasta i wiedzą o Łęcznej.
W dalszej części zajęć z rozsypanki fotografii wybierali te, na których widniały zabytki Łęcznej, umieszczali je na planszy, tworząc mapę ciekawych miejsc. Dużo emocji i entuzjazmu wywołało wspólne rozwiązywanie krzyżówki, której hasłem był wyraz zabytek.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, było dużo śmiechu i wspólnej zabawy.
Na zajęciach wykorzystano literaturę z działu Regionalia: „Ziemia Łęczyńska”, „Łęczna i okolice” oraz foldery i informatory o Łęcznej,
Spotkanie prowadziła Joanna Wronisz