W uznaniu zasług Wisławy Szymborskiej dla polskiej literatury i kultury, w setną rocznicę urodzin poetki, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej. Z tej okazji w Bibliotece Głównej została zorganizowana wystawa okolicznościowa dotycząca życia i twórczości poetki. Na tablicach znajdują się informacje oraz zdjęcia związane z osobą polskiej noblistki. W gablotach umieszczono poezję autorstwa Wisławy Szymborskiej, jak również pozycje książkowe dotyczące samej autorki, które znajdują się w zbiorach naszej Biblioteki.

Wisława Szymborska – ur. 2 VII 1923 r. w Kórniku, w Poznańskiem; zm. 1 II 2012 w Krakowie. Od 1929 r. mieszkała w Krakowie, w latach 1945–1948 studiowała filologię polską i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutowała w marcu 1945 wierszem Szukam słowa, ogłoszonym w dodatku do „Dziennika Polskiego”. W latach 1953-1981 pracowała w krakowskim tygodniku „Życie Literackie”, gdzie prowadziła dział poezji i stałą rubrykę Lektury nadobowiązkowe(wznowioną później na łamach dodatku do „Gazety Wyborczej” − „Gazeta o Książkach”). Wybór tych felietonów opublikowany został kilkakrotnie w formie książkowej.

Szymborska wydała 13 tomików wierszy. Jej wiersze zostały przetłumaczone na ponad czterdzieści języków.

W 1991 r. Szymborska otrzymała Nagrodę im. Goethego, w 1995 r. została laureatką Nagrody Herdera. W maju 1995 r. Uniwersytet Poznański nadał jej tytuł doktora honoris causa. W 1996 Wisława Szymborska otrzymała nagrodę polskiego PEN Clubu oraz literacką nagrodę Nobla. W 2001 r. została członkiem honorowym American Academy of Arts and Letters. W 2011 r. uhonorowano ją najwyższym odznaczeniem państwowym − Orderem Orła Białego.

ŹRÓDŁO: Fundacja Wisławy Szymborskiej - https://www.szymborska.org.pl/szymborska/zyciorys/