19.10.2023 r. w Bibliotece Głównej przy ul. Bożnicznej 21 odbyły się warsztaty dla młodzieży klas 8 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, zorganizowane przez Fundację Zapomniane we współpracy z Urzędem Miejskim w Łęcznej.

Uczniowie biorący udział w warsztatach uporządkowali teren w pobliżu łęczyńskiej synagogi, gdzie podczas II wojny światowej hitlerowscy żołnierze dokonali mordu na łęczyńskiej społeczności żydowskiego w trakcie likwidacji getta.

Uczestnicy zajęć mogli zapoznać się z kulturą żydowską oraz własnoręcznie wykonać odlew kamieni, które zostaną wykorzystane 7 listopada 2023 r. podczas uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego ofiary zagłady.

Projekt jest realizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.