W dniu 26 marca do Filii nr 2 przybyły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3 grupa „Mądre Sowy”. Podobnie jak na poprzednich zajęciach przedszkolaki wysłuchały kilku wierszy. Wspólnie z Bibliotekarką „przeczytały” wiersz Juliana Tuwima pt. „Rzepka”. Odpowiadały też na pytania dotyczące Wielkanocy.