Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych we współpracy  z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta serdecznie zaprasza wszystkich miłośników pióra na „Spotkanie z poezją”, połączone z promocją Tomiku Poezji i Prozy „Niepełnosprawność w moich oczach” w ramach V edycji Konkursu Literackiego które odbędzie się w dniu 24 września 2009r. o godzinie 13:30 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej przy ul. Bożnicznej 21.

Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz miasta Łęczna, a patronat medialny - gazeta regionalna „Pojezierze”.