Dnia 13.01.2017 r. w Filii nr 3 odbyły się zajęcia z elementów biblioterapii dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej. Tematem spotkania było „Boże Narodzenie w poezji”.

Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym... /Jan Paweł II/

Czas Bożego Narodzenia jest pięknie przedstawiony w poezji polskiej. Uczestnicy spotkania czytali wiersze ks. Jana Twardowskiego, T. Kubiaka, Matki Teresy z Kalkuty, C.K. Norwida, S. Muchy, A. Rożenek. Największe wrażenie wywarły na uczestnikach wiersze „Orędzie z Groty Betlejemskiej” Lamberta Nobena oraz „Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie... Matki Teresy z Kalkuty. Były one inspiracją do wspomnień świąt z dzieciństwa. Uczestnicy z zainteresowaniem słuchali historii powstania kolędy „Cicha noc”. Boże Narodzenie dla wielu z nas to czas osobistych wspomnień i refleksji.

zdj2 mzdj.3 mzdj.4 mzdj.5 m