Dnia 17.01.2017 w Filii nr 3 odbyły się kolejne zajęcia z elementów biblioterapii dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokim z cyklu „Wszystkie książki mówią” (J. Parandowski)  pt. „Bohater literacki o którym pamiętamy”.

„Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów”.
(Jarosław Iwaszkiewicz)

Podczas spotkania dyskutowaliśmy o bohaterach literackich, którzy wywarli na nas pozytywny wpływ. Okazało się, że każda z uczestniczek miała swojego ulubionego. Były to postacie z bajek, lektur szkolnych oraz współcześni bohaterowie książek. W podsumowaniu wszyscy zgodzili się, że literatura może silnie oddziaływać na ludzkie postawy, światopoglądy i zachowania. Podczas spotkania panowała bardzo ciepła atmosfera.

1 m2 m3 m4 m