Statystyki

987798
Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Ubiegły tydzień
Bieżący miesiąc
Ubiegły miesiąc
Ogółem
1091
1103
2194
282360
20705
26325
987798

IP: 54.198.164.83
2018-04-23 20:46

Aktualności

1. Organizatorzy konkursu:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta Filia nr 3, Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Łęcznej
a) Współorganizatorzy:
Urząd Miejski w Łęcznej GKS Górnik Łęczna
2. Cele konkursu:
a) Propagowanie profilaktyki antynarkotykowej wśród uczniów VI, VII klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, nauki pozaszkolnej w gminie Łęczna i powiecie łęczyńskim.
b) Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.
c) Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.
d) Popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
3. Uczestnictwo w konkursie:
a) Konkurs kierowany jest do uczniów VI, VII klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, nauki pozaszkolnej w gminie Łęczna i powiecie łęczyńskim.
b) W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury konkursu, organizatorzy oraz ich rodziny.
4. Zasady konkursu:
a) Praca powinna zawierać oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie i być zgodna z tematyką konkursu. Nie może być wcześniej publikowana i nagradzana, i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach.
b) Składając pracę na konkurs uczestnik przyjmuje zasady zawarte w niniejszym regulaminie. Jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów konkursu. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane osobom trzecim.
c) Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
d) Nie dopuszcza się do konkursu prac zespołowych.
e) Prace powinny być wykonane na formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A2 w dowolnej technice plastycznej.
5. Sposób i termin składania prac:
Prace konkursowe należy podpisać (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres korespondencyjny, telefony, e-mail) i złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta Filia nr 3 ul. Jaśminowa 4 do dnia 22 maja 2018 roku. W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
6. Pozostałe zasady konkursu:
a) Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 29 maj 2018 roku.
b) Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną poinformowane o werdykcie jury oraz o terminie wręczenia nagród i wyróżnień za pośrednictwem poczty lub telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie.
c) W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia rzeczowe, za które nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
d) Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
e) Prace konkursowe mogą być opublikowane w mediach, na stronach internetowych organizatorów, w różnych materiałach organizatorów, bez honorarium, tylko w ramach promocji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
f) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do elektronicznej redakcji prac konkursowych, a także ich publikacji.
g) Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibach organizatorów oraz na stronie internetowej www.mgbp.leczna.pl,  www.leczna.pll,  www.powiatleczynski.pl 

 

19 kwietnia 2018 r. Filia nr 2 włączyła się w ogólnopolską, społeczno-edukacyjną akcję „Żonkile”.
Tego dnia przypada 75. rocznica wybuchu Powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Akcja ta organizowana jest już po raz szósty przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Ma ona na celu upamiętnienie tego wydarzenia oraz szerzenie wiedzy o powstaniu.
W tym dniu wolontariusze wręczają na ulicach Warszawy papierowe żonkile – symbol pamięci o powstaniu. Do akcji włączają się szkoły, biblioteki i inne instytucje z całej Polski, organizując różne działania wpisujące się w obchody rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.
Dlaczego żonkile?
Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca Żydowskiej Organizacji Bojowej. Do końca swego życia, w rocznicę powstania – 19 kwietnia, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu.
Na spotkanie do biblioteki przybyli uczniowie 1 klasy Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej z Magdaleną Krystjańczuk.
Bibliotekarka Ewa Grzesiak opowiedziała uczniom o przebiegu powstania w getcie warszawskim. Poruszyła temat trudnych losów ludności żydowskiej w okupowanej przez Niemców Polsce i eksterminacji narodu żydowskiego. Wspomniała także o getcie istniejącym w Łęcznej w czasie II wojny światowej. Uczniowie obejrzeli film „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943” i prezentację pt.: „Getto warszawskie”. Film dokumentalny z elementami komiksu, na który składały się sceny z przebiegu powstania i wypowiedzi naocznych świadków, którzy przeżyli tragedię powstania, we wzruszający sposób ukazał historię tamtych dni. Prezentacja zawierała oryginalne zdjęcia z Bundesarchive ukazujące kadry z życia mieszkańców getta oraz fragmenty dziennika Jurgena Stroopa dowodzącego akcją likwidacji getta. Materiały zostały udostępnione przez Muzeum POLIN w Warszawie.
Na spotkaniu uczestnicy zgłębili swoją wiedzę na temat tamtych wydarzeń i otrzymali papierowe żonkile. W ten sposób połączyliśmy się z wolontariuszami i wszystkimi, których „łączy pamięć”.

W bibliotece można było obejrzeć wystawę książek poświęconą tradycji i kulturze ludności żydowskiej w Polsce i powstaniu w getcie warszawskim,

W dniach 23-24. 04 .18 r uczniowie klas 5 i 6 SP nr 2 pod opieką Anny Ładak i Ewy Marzec będą mogli również zapoznać się z tematyką tamtych wydarzeń.

min dsc 0074min dsc 0083min dsc 0086min dsc 0088min dsc 0089min dsc 0099min dsc 0100min dsc 0101min dsc 0104min dsc 0110min dsc 0111min dsc 0123

„Bo Kobieta to wiosna
Bo na swych spojrzeń krosnach
Sen
I sens
rozwiesza rozpina i umaja, ukwieca
i tym wszystkim tak pięknie wygina
Tak jak wiosna
Powieje, otuli, pogłaszcze,
że zawładnie od zatraceń się
do i nawet się zaprzepaszczeń
Naturalnie
naturalnie aż tak
że się zdaje, że tak będzie zawsze.”
Andrzej Poniedzielski, Wiosna.


W związku z ustanowieniem roku 2018 Rokiem Praw Kobiet Dyskusyjny Klub Książki „Pod Różą” działający w Filii nr 2 włączył się w akcję „Mam prawo, więc czytam”. W dniu 18 kwietnia 2018 roku spotkałyśmy się, aby porozmawiać o kobietach w ogóle, o kobietach w literaturze i tworzących literaturę.
Kobietą mało znaną dla ogółu jest z pewnością Janina Lewandowska z domu Dowbor- Muśnicka, polska śpiewaczka, pilot szybowcowy i samolotowy, podporucznik lotnictwa Wojska Polskiego – jedyna kobieta ofiara zbrodni w Katyniu. Radiotelegrafistka , spadochroniarz, córka dowódcy powstania wielkopolskiego gen. Dowbora-Muśnickiego. Tragiczne losy Janiny Lewandowskiej i historia odnalezionej i przechowywanej przez 65 lat czaszki uzmysłowiła nam, jaka niezwykłą osobą była nasza bohaterka.
Kolejna kobieta to Karolina Lanckorońska z Brzezia herbu Zadora – polska historyk i historyk sztuki, działaczka Polonii we Włoszech, hrabianka. Żyła w latach 1898 – 2002. Miała okazję spotkać i poznać wiele znamienitych osób. W swojej książce „Szkice wspomnień”, w której zebrano rozproszone w czasopismach szkice prof. Karoliny Lanckorońskiej, wspomina galerię ludzi niezwykłych (ks. kard. Adama Sapiehę, Andrzeja Potockiego, Różę Raczyńską, Jacka Malczewskiego, Braci Badeni, Władysława Skrzyńskiego, gen. Bora –Komorowskiego i jego żonę Irenę, ks. Waleriana Meysztowicza), ważne zdarzenia historyczne (np. pogrzeb cesarza Franciszka Józefa czy wybór papieża Pawła VI) i miejsca (np. rodzinny dom w Rozdole).
Zapomnianą postacią jest Mileva Einstein. Historię jej życia opisała Maria Benedict w książce „Pani Eistein”. Mileva w wieku dwudziestu jeden lat jako jedna z pierwszych kobiet rozpoczęła studia fizyczne na uniwersytecie w Zurychu. Uważała, że jej kalectwo przekreśla szanse na miłość. Postanowiła w pełni poświęcić się nauce. Była nieprzeciętnie inteligenta, ambitna i zamierzała wiele osiągnąć.
Studiujący z nią Albert zakochał się w jej niezwykłym umyśle i niedoskonałym ciele. W ich małżeństwie było miejsce nie tylko na miłość, ale też na wspólną pasję.
Kilkanaście lat później świat zachwycił się odkryciami Einsteina. Nikt nie pytał jak ich dokonał, nikt nie wspominał o Milevie.
Wciągająca i poruszająca historia żony Einsteina, genialnej fizyczki, której wkład w naukę został zapomniany.
Kolejna książka „Drzewo sprawiedliwości” Moniki Warneńskiej to poruszająca opowieść, która zmusza do zadumy. Losy wojenne splątały życie dwóch kobiet. Kobieta, która podczas wojny straciła dziecko, ratuje z warszawskiego getta małą dziewczynkę, córkę przedwojennej przyjaciółki. Po wojnie wiatr historii komplikuje ich losy. Ich życie staje się świadectwem niełatwych stosunków polsko-żydowskich.
Monika Oleksa autorka książki „Ciemna strona miłości” opowiada historię kobiet połączonych tajemnicą.
Małgorzata dzieli swój czas między pracę w kancelarii prawnej a dom, w którym czeka na nią mąż i nastoletnia córka, Sylwia. Jej życie jest zapędzone, czasami kolorowe, czasami szarobure. Nieoczekiwanie otrzymuje list, a wraz z nim w uporządkowane życie Małgorzaty wkrada się nieproszona tajemnica.
Agnieszka, silna dwudziestoparolatka, najboleśniejszy czas po utracie rodziców spędza u Małgorzaty. Co łączy te dwie kobiety? Dlaczego dziewczyna nie potrafi odkryć tajemnicy mimo przegadanych nocy i spędzonego razem czasu?
Sabina Waszut – autorka książki „Rozdroża” i „W obcym domu”.
Akcja dzieje się na Górnym Śląsku, kilka lat przed wybuchem drugiej wojny światowej. Młodziutka Sophie i Władek Zaleski zakochują się w sobie na przekór rodzinom, którym trudno zaakceptować związek niemieckiej dziewczyny z synem śląskiego powstańca. Wydaje się, że wszystko zmierza do szczęśliwego zakończenia.
Wrzesień rujnuje wszystkie ich plany. Sophie musi dokonywać trudnych wyborów i podejmować wiele niełatwych decyzji. „W obcym domu” – to historia opowiadająca dalsze losy bohaterów „Rozdroży”.
Jest rok 1945, wojna dobiegła końca. Przychodzi czas oczekiwania na powracających mężczyzn. Czas gojenia ran.
Trudno jest odnaleźć się w powojennej rzeczywistości, bez względu na pochodzenie, na wyznawane zasady. Znów historia zmusza do dokonania wyborów, znów należy stanąć po którejś ze stron.
Książka porusza tematy, o których jeszcze do niedawna nie wolno było mówić: obóz na Zgodzie, wywózki górników w głąb ZSRR, to tylko niektóre z tragedii tamtych czasów.
Ale na stronach tej książki czytelnik odnajdzie również nastrój dawnego Śląska. Gwar miejskiego magla, ulice pachnące domowym obiadem i ludzką życzliwość, pomagającą przetrwać najtrudniejsze czasy.
Na następne spotkanie zapraszamy 16 maja, omawiać będziemy książkę Justyny Sobolewskiej „ Książka o czytaniu, czyli resztę dopisz sam”.

min dsc 0063min dsc 0064min dsc 0066min dsc 0068min dsc 0065min dsc 0062 copy