Rok 2008 został ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Zbigniewa Herberta. W tym również roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łęcznej obchodziła 60 – lecie swojego istnienia.

Doceniając dorobek literacki Zbigniewa Herberta postanowiliśmy nazwać jego imieniem naszą bibliotekę. Przygotowania do nadania imienia trwały  od listopada 2007 roku. Wśród czytelników i mieszkańców Łęcznej rozpisana została ankieta na patrona biblioteki. Większością głosów wybrano Zbigniewa Herberta. Oficjalne nadanie imienia nastąpiło w dniu 26 marca 2008 roku podczas XVI Sesji Rady Miejskiej w Łęcznej.

Chcąc przybliżyć wszystkim użytkownikom biblioteki postać tego wielkiego poety,  rozbudzić zainteresowanie jego twórczością, zachęcić do poznania utworów i do głębszego zastanowienia się nad nimi, biblioteka zorganizowała szereg imprez.

Dnia 18 listopada 2008 r. odbyło się uroczyste nadanie imienia Zbigniewa Herberta Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęcznej połączone z obchodami 60-lecia działalności placówki.

Odczytanie przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Krystynę Borkowską aktu nadania bibliotece imienia Zbigniewa Herberta.

 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Pana Krzysztofa Pawlosa Dyrektora Gabinetu Wojewody Lubelskiego oraz Burmistrza Łęcznej Pana Teodora Kosiarskiego.

 

Poświęcenie tablicy pamiątkowej przez ks. Janusza Rzeźnika Proboszcza Parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej.

 

Składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową.

 

Tablica pamiątkowa poświęcona patronowi biblioteki.