Statystyki

1361261
Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Ubiegły tydzień
Bieżący miesiąc
Ubiegły miesiąc
Ogółem
502
2344
2846
655385
27777
57312
1361261

IP: 3.91.79.74
2019-03-25 13:05

Aktualności

W dniu 28 kwietnia 2017 r. Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci działający w Bibliotece Głównej gościł na spotkaniu autorskim Kazimierza Szymeczko.
Kazimierz Szymeczko mieszka i pracuje w Rudzie Śląskiej. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. Laureat międzynarodowego konkursu literackiego Uwierz w siłę wyobraźni. Autor Historii Polski w opowieściach, Pomolowanej historii i wielu opowiadań dla młodszych dzieci, które publikował między innymi w „Świerszczyku”. Chętnie odwiedza giełdy staroci, zbiera kubki i lampy naftowe, a w wolnym czasie grywa w RPG, szachy i koszykówkę.
Jego powieść Czworo i kości otrzymała nominację do nagrody Książka Roku 2011, a powieść Tetrus - do nagrody Książka Roku 2015. W 2013 roku został uhonorowany tytułem Ambasador Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej.
Na początku , pisarza oraz wszystkich przybyłych na spotkanie, przywitała dyrektor biblioteki Danuta Panas następnie Barbara Wójcik – moderator DKK – przybliżyła pokrótce postać autora.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej oraz Dyskusyjny Klub Książki.
Podczas spotkania autor opowiadał o tym jak to się stało, że zaczął pisać. Bardzo ciekawie mówił o swoich książkach oraz odpowiadał na pytania dzieci, które pytały gościa m.in. o to, ile książek napisał, którą najbardziej lubi, jakie książki sam lubi czytać oraz jakie ma plany i marzenia.
Pisarz okazał się bardzo ciepłą osobą czym zjednał sobie sympatię łęczyńskich uczniów. Spotkanie z pisarzem było dla dzieci ważnym wydarzeniem.
Na zakończenie Kazimierz Szymeczko podpisał wiele książek, składał dedykacje, pozował do wspólnych zdjęć.

Na pamiątkę spotkania w bibliotece autor otrzymał w prezencie upominki z UM Łęczna. Wiedząc, że jedną z pasji naszego gościa jest kolekcjonowanie kubków, ofiarowaliśmy panu Kazimierzowi na pamiątkę m.in. kubek z logo Łęcznej.


Spotkanie zorganizowane zostało dzięki programowi Dyskusyjne Kluby Książki, który jest realizowany we współpracy z Instytutem Książki i Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lubinie.

dsc 0006 mdsc 0009 mdsc 0011 mdsc 0014 mdsc 0015 mdsc 0016 mdsc 0003 mdsc 0018 mdsc 0023 mdsc 0024 mdsc 0031 mdsc 0033 m

Regulamin VIII Edycji Konkursu Plastycznego Propagującego
Profilaktykę Uzależnień od Narkotyków
pt. „Świat byłby lepszy bez narkotyków”
1. Organizatorzy konkursu:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta Filia nr 3 Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Łęcznej
a) Współorganizatorzy:
Urząd Miejski w Łęcznej GKS Górnik Łęczna Rada Osiedla Bobrowniki

2. Cele konkursu:
a) Propagowanie profilaktyki antynarkotykowej wśród uczniów VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w gminie Łęczna i powiecie łęczyńskim.
b) Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.
c) Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.
d) Popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
3. Uczestnictwo w Konkursie:
a) Konkurs kierowany jest do uczniów VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w gminie Łęczna i powiecie łęczyńskim.
b) W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury konkursu, organizatorzy oraz ich rodziny.
4. Zasady konkursu:
a) Praca powinna zawierać oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie i być zgodna z tematyką konkursu. Nie może być wcześniej publikowana i nagradzana, i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach.
b) Składając pracę na konkurs uczestnik przyjmuje zasady zawarte w niniejszym regulaminie. Jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów konkursu. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane osobom trzecim.
c) Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
d) Nie dopuszcza się do konkursu prac zespołowych.
e) Prace powinny być wykonane na formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A2 w dowolnej technice plastycznej.
5. Sposób i termin składania prac:
Prace konkursowe należy podpisać (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres korespondencyjny, telefony, e-mail) i złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta Filia nr 3 ul. Jaśminowa 4 do dnia 24 maja 2017 roku. W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
6. Pozostałe zasady konkursu:
a) Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 maja 2017 roku.
b) Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną poinformowane o werdykcie jury oraz o terminie wręczenia nagród i wyróżnień za pośrednictwem poczty lub telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie.
c) W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia rzeczowe, za które nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
d) Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
e) Prace konkursowe mogą być opublikowane w mediach, na stronach internetowych organizatorów, w różnych materiałach organizatorów, bez honorarium, tylko w ramach promocji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
f) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do elektronicznej redakcji prac konkursowych, a także ich publikacji.
g) Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibach organizatorów oraz na stronie internetowej www.mgbp.leczna.pl , www.leczna.pl , www.powiatleczynski.pl

„[... ] Wielkanoc, Wielkanoc, Wielkanoc.
No i babki zaczęły się budzić
Na wielkanocnych obrusach.
Ludzie szli z kwiatem do ludzi
Jak do poetów muza [...]”
Konstanty Ildefons Gałczyński „Wróble wielkanocne”
W dniu 18 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Pod Różą”.
Tematem były Święta Wielkanocne w literaturze.
Przewodnikiem literackim o zwyczajach, tradycjach Świąt Wielkiej Nocy jest książka Krystyny Bockenheim „Przy polskim stole”.
Książka, a właściwie jej rozdział „Kuchnia odświętna”, przybliża nam co się jadło w dawnej Polsce.
” U ludzi zamożnych na stole znajdowało się zawsze pieczone prosie, trzymające w pysku pisankę, ponadto szynki, kiełbasy, salcesony, które nie uchodziły bynajmniej za poślednią wędlinę, pieczone mięso na zimno, pasztety, czasem ryby, no i ciasta.”
Radość powrotu do życia, wiosny, nadziei sprzyja kontaktom towarzyskim i dobremu apetytowi. W książce znajdziemy zdjęcia święconego, pisanek, kunsztownych form do pieczenia baranka, bab wielkanocnych, gaiku wielkanocnego, wózka z kurkiem wielkanocnym.
Drugą książką omawiającą Święta Wielkanocne jest „Wielkanoc” Hanny Szymanderskiej. Znajdziemy w niej wiersze, zwyczaje, wierzenia, tradycje związane ze świętami Wielkanocnymi. Szczegółowo omówione zostały składniki świeconego i ich symbolika, dekoracja stołu wielkanocnego, regionalne ciekawostki wielkanocne, śniadanie wielkanocne i mnóstwo przepisów na potrawy wielkanocne.
W literaturze pięknej opis Świąt Wielkanocnych znajdziemy w „Chłopach” Władysława Reymonta, „Szczenięcych latach” Melchiora Wańkowicza i „Bożej podszewce” Teresy Lubkiewicz- Urbanowicz. Wielu poetów poświęciło Świętom Wielkanocnym swoje utwory. Wśród nich są cytowany K. I. Gałczyński, Stanisław Wyspiański, Maria Konopnicka, Bolesław Leśmian, Jan Twardowski.
„Poranek wielkanocny wszystko poprzemieniał –
Nie ma więcej cmentarza, grobu ni kamienia.
Świat stał się samym światłem i wprost w okna świeci...
Jan Twardowski, „O wielkanocnym poranku”.
Na następnym spotkaniu omawiać będziemy książkę Philipa Larkina „Zimowe królestwo” .

dsc 0367 mdsc 0369 mdsc 0370 mdsc 0374 m