Tytuł czasopisma 
Biblioteka
Główna
Filia nr 1  
Filia nr 2  
Filia nr 3  
Biblioteka Publiczna 1      
Dobre Rady       1
Dziennik Wschodni 1      
Kobieta i życie       1
Merkuriusz Łęczyński 1 1 1 1
Mój piękny ogród 1      
Pojezierze 1      
Poradnik domowy 1      
Poradnik Bibliotekarza 1      
Świerszczyk 1      
Twój Styl   1    
Tygodnik Angora 1      
Wspólnota Łęczyńska 1 1 1  1
Ziemia Łęczyńska 1      
Zwierciadło     1 1