10 stycznia minęła 130. rocznica urodzin Melchiora Wańkowicza - pisarza, dziennikarza, reportażysty i publicysty.

Z tej okazji Filia nr 2 przygotowała okolicznościową wystawę.

Serdecznie zapraszamy do naszej Biblioteki po książki Melchiora Wańkowicza.

   Melchior Wańkowicz debiutował artykułami w prasie jeszcze pod zaborem rosyjskim. Pierwsze tomy reportaży i wspomnień wydał w okresie międzywojennym. W latach 30 pracował w reklamie i stworzył jeden z najbardziej znanych sloganów w historii polskiej reklamy – „Cukier krzepi”. Podczas II wojny światowej pracował jako korespondent wojenny przy II korpusie Polskim gen. Władysława Andersa, po wojnie wydał swoją najbardziej znaną książkę –Bitwa o Monte Cassino. Bezpośrednio po wojnie przebywał na emigracji, w 1958 roku powrócił do Polski. W roku 1964 podpisał tzw. List 34, z protestem m.in. przeciwko cenzurze, przez co naraził się na kilkutygodniowy areszt i proces sądowy. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych reportażystów w historii literatury polskiej.