27.06.2024 r. w Filii nr 3 miało miejsce otwarcie wystawy „ Osiedle im. Samsonowicza w fotografiach Eugeniusza Misiewicza z lat 80. XX w .”, któremu towarzyszyło spotkanie z seniorami z prezentacją czasopism i wydawnictw o Łęcznej. Wydarzenie poprowadził pan Paweł Brodzisz artysta malarz, fotograf, grafik, regionalista i wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej. W spotkaniu uczestniczyli seniorzy z Dziennego Domu „Senior +” w Bogdance, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łęcznej oraz czytelnicy seniorzy. Na początku spotkania bibliotekarka Ewa Grzesiak powitała przybyłych gości i przybliżyła uczestnikom sylwetkę Pawła Brodzisza prowadzącego spotkanie. Z okazji otwarcia wystawy związanej z powstaniem Osiedla Samsonowicza nasi goście mogli powrócić wspomnieniami do historii Łęcznej jako małego miasteczka do stolicy Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Następnie Pan Paweł Brodzisz przedstawił wkład Eugeniusza Misiewicza autora zdjęć wystawy, wieloletniego Dyrektora Centrum Kultury w Łęcznej, regionalisty i pasjonata lokalnej historii w dokumentowanie historii Łęcznej. Opowiedział też uczestnikom o najciekawszych wydarzeniach i zabytkach miasta. I tak oto na otwarciu wystawy wspominaliśmy jak wyglądały dawniej domy zajezdne, rynek Starego Miasta, plac przed Urzędem Miasta Łęczna, gdzie była pierwsza stołówka górnicza czy zakład fryzjerski Bartnickich. Oglądaliśmy zdjęcia ulicy Bożnicznej i Kanałowej. Wspominaliśmy miejsca związane z Gettem łęczyńskim i działalnością gminy żydowskiej. Oglądając zdjęcia w Merkuriuszu Łęczyńskim wspominaliśmy budowę pierwszych bloków na Osiedlu Samsonowicza, przyjazdu Edwarda Gierka na teren nowo budowanej Kopalni Bogdanka. Uczestnicy w żywej dyskusji zadawali pytania i wspólnie wspominaliśmy dawne czasy. Wystawa jak w kapsule czasu przenosi widza w inny miniony czas i stawia go w roli świadka historii. Wydarzeniu towarzyszyła również na prośbę czytelników prezentacja z przypomnieniem wybranych linorytów Pawła Brodzisza z wystawy grafiki: „Łęczyńske Ulice”. Dziękujemy wszystkim za obecność i aktywny udział. Zapraszamy do odwiedzania biblioteki i zwiedzania wystawy.